Vad är domarens uppgift?

 

Precis som spelarna har sin uppgift i att försvara och göra mål i en fotbollsmatch har också domaren sin roll. Men vad är egentligen domarens uppgift i en fotbollsmatch och hur utför denne sina uppgifter?

Domarens syfte

Syftet med att ha en domare i en fotbollsmatch är enligt Wikipedia att denna ska ha ett vilande öga på matchen och göra objektiva beslut. Domare har därför en viktig uppgift så att rätt beslut tas och det är viktigt att denne inte subjektiv, det vill säga håller på ett av lagen som denne dömer. Beslut som domare tar är bland annat att döma frisparkar, straffar, utkast, inkast och offside.

Vilka verktyg har en domare?

En domare har flera verktyg till sitt förfogande. Först och främst har denne sin visselpipa vilken domare blåser i för att notifiera spelarna om att ett beslut är på väg att tas varpå matchen behöver pausas. Domaren har också ett gult kort vilket ges till spelare som begått en regelbrott i matchen. Dessutom har domaren också ett rött kort varpå en spelare blir utvisad om detta uppvisas. Som hjälp i en match har domaren flera assisterande domare vilka hjälper till i beslutsfattandet.shadower