Fotbollens tidiga historia

 

Fotboll, en av världens mest kända sporter och nästa alla har provat att sparka på en boll någon gång i sina liv. I denna artikel kommer en genomgång om fotbollen och dess historia att göras.

Den tidiga fotbollen i Kina

Var fotbollen kommer ifrån är idag ännu okänt. “Enligt Fotbollsajten.se har den äldsta dokumenterade formen av fotboll sitt ursprung i Kina. Den tidiga fotbollen i Kina var man först funnit dokumentation på sporten var från 400-talet före Kristus, det vill säga cirka 2400 år sedan. På denna tid spelade man som idag med två lag och två mål där näten var uppspända med hjälp av bambuträd. Bollen var ofta tillverkad av djurskinn och fylld med mjukt material som dun eller fjädrar exempelvis. Spelet kallades på kinesiska för cuju och var mycket populärt i dåtidens Kina. Det spelades inte bara av män utan också av kvinnor varav flera professionella spelare också fanns. Fotbollen i Kina var fortsatt populär i flera århundraden fram till runt 1400-talet då Mingdynastin tog över makten vilket ledde till att fotbollens popularitet sjönk.

Den tidiga fotbollen i Sydamerika

Det var inte bara i Kina som fotbollsliknande spel uppfanns. Bland annat förekom fotboll i Centralamerika hos Mayafolket under några av de första århundradena efter Kristi födelse. Också aztekerna spelade fotboll och det är härifrån legenden om att man spelar fotboll på liv eller död uppkom. Detta då fotboll spelades under religiösa högtider och medlemmar i det förlorande laget offrades till gudarna efter matchen.

Den tidiga fotbollen i Europa

Den tidigaste vetskapen om fotboll i Europa sträcker sig tillbaka till 1300-talet då Kung Filip av Frankrike förbjöd spelandet av fotboll. Under denna tid spelades fotboll även i olika delar av Italien. Man spelades fotboll på en liknande typ av plan som idag med lite annorlunda mått. Dock hade målen inte uppfunnits ännu och syftet var att få bollen över motståndarens kortlinje. Under denna tid kallades fotbollen för calcio i Italien och namnet är fortsatt förekommande inom den moderna fotbollen i Italien.

Liksom i Frankrike och Italien spelades det också fotboll i England varpå kungen där också förbjöd spelet under 1300-talet. Dock fortsatte sporten att vara populär trots förbuden. Reglerna inom fotboll i England hade mycket lite regler och var därför olik fotboll som vi känner till idag. Bland annat kunde lagen ha olika antal spelare, då det var vanligt att man samlade ihop spelare i en viss region eller område och startade ett lag utifrån hur många som ställde upp. I och med bristen på regler ansågs sporten som relativt farlig och skador var vanligt förekommande. Därför var det oftast endast män som deltog i matcherna. Men med tiden kom reglerna alltmer in i spelet och sakta strukturerades spelet upp.shadower